Welcome visitor can you Log In or Create an Account

Call us now: +5999 6637989

Title

Aina's Hair Accesories

We are Aina’s Hair Accessories, we make special artesian hairpins.
Our target group is mostly children but we also make hairpins for special occasions such as weddings.

Wij zijn Aina’s Haar Accessoires, we maken speciale artesische haarspelden. Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit kinderen, maar we maken ook haarspelden voor speciale gelegenheden zoals bruiloften.

Take notice of our butterfly pins. We can make them in any color you want.

Let op onze vlinder haarspelden. We kunnen ze in elke gewenste kleur maken.

 

   

All pins are made by hand so we can create any fantasy pin you can think of. 

Alle pinnen zijn met de hand gemaakt, zodat we elke fantasiespeld kunnen maken die je maar kunt bedenken.    

We have a wide variety of bows in different widths and colors.
You can also choose from different types of images, including buttons, pearls and more.

 

We hebben een grote variëteit van strikken in verschillende breedtes en kleuren. 
Je kan ook uit verschillende soorten afbeeldingen kiezen en onder meer knopjes, parels en meer.

 

  

 

Tell us your desired color and we will have your special hairpin made.                                                 Vertel ons uw gewenste kleur en wij laten uw speciale haarspeld maken.

You can also order from stock.                                                                                                               U kunt ook uit onze voorraad bestellen.

 

Contact us: https://iammadein.com/global/directory/13679/ainas-hair-accesories
+5999 6971779